דיני עבודה

דיני עבודה


החזר הוצאות נסיעות

בהתאם להסכם קיבוצי כללי רב שנתי בין לשכת התיאום וההסתדרות הכללית שנחתם לראשונה ב- 13/2/76 ומתחדש מעת לעת: כל עובד, הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות, עד המקסימום האמור, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו.
עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה בגבולות הסכום הנקוב גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות בכדי להגיע למקום עבודתו.

התעריף של החזר הוצאות נסיעה:
1/2/2016 = 22.6 ש”ח

זכאות לחופשה
לפי חוק חופשה שנתית 1951

ותק בשנים

זכאות בימים *

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)

6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

1—5

16

14

12

6

18

16

14

7

21

18

15

8

22

19

16

9

23

20

17

10

24

21

18

11

25

22

19

12

26

23

20

13

27

24

20

14+

28

24

 20

לפי הסכם קיבוצי

ותק בשנים

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)

6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

1-5

14

12

6-8

19

17

9+

26

23

זכאות מחלה

יום העדרות

דמי מחלה

שעור התשלום

ראשון

אין תשלום

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

50% משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

50% משכר יום רגיל

רביעי+

תשלום מלא דמי מחלה

100% משכר יום רגיל

צבירת ימים:
1. חודש עבודה מלא מזכה ב- 1.5 ימים לדמי מחלה.
2. חודש עבודה חלקי מזכה בחלק יחסי.
3. ניתן לצבור 90 ימי זכאות לכל היותר.

 זכאות הבראה

מגזר פרטי מגזר ציבורי

עובדי הסתדרות

ותק בשנים מספר ימים ותק בשנים מספר ימים ותק בשנים מספר ימים

עד שנה

5

1–3

7

עד שנה

9

2—3

6

4–10

9

2–4

11

4—10

7

11–15

10

5–10

12

11—15

8

16-19

11

11–15

13

16-19

9

20-24

12

16-20

14

20+

10

25+

13

21+

 15

מקור הנתונים שלהלן: ועד הפועל – האגף לאיגוד מקצועי

א. עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.
ב. עובדים במשרה חלקית יקבלו דמי הבראה באופן יחסי.
ג. מחיר יום הבראה במגזר הפרטי נכון ל- 7/2012 מסתכם ב- 371 ש”ח כולל מע”מ.
ד. מחיר יום הבראה במגזר הציבורי נכון ל- 7/2012 מסתכם ב- 420 ש”ח כולל מע”מ.