ייעוץ כלכלי למשפחות

ייעוץ כלכלי למשפחות


משפחה במובני כלכלת המשפחה היא כמו עסק קטן : יש את צד ההכנסות וצד ההוצאות , ניהול כלכלת משפחה בצורה נכונה משמעו ניהול תקציב כאשר ההכנסות בו תמיד עולות על ההכנסות