גיוס אשראי מקרנות לעסקים

גיוס אשראי מקרנות לעסקים


מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

וי מסלול הון חוזר – הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
וי מסלול השקעות – הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.
וי מסלול עסקים בהקמה – הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
וי מסלול עד 100 אלף ש”ח – תת מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי הקרן:

סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,
8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ( “גרייס”) .
ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ”י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות: בין 10% ל- 25% , תלוי בהגדרת העסק (בהקמה/ותיק), ערבות מדינה 70%-85% .

  תהליך הטיפול :

1. עורכים תוכנית עסקית ומגישים לגוף המתאם.
2. בודק מטעם הגוף המתאם ניפגש עם היזם והיועץ שערך את התוכנית העסקית.
3. במידה וההמלצה שלילית יוכל היזם לפנות שוב לאחר חצי שנה או להגיש בקשה לועדת ערר.
4. במידה וההמלצה חיובית , זו תועבר לבנק אוטומטית לגיבוש המלצתו.
5. הבקשה תידון בועדת אשראי – מבמידה והבקשה נדחית יוכל היזם לפנות שוב לאחר חצי שנה, ובמידה והבקשה תאושר ע”י הועדה היא תועבר לסניף הבנק לביצוע.