יעוץ בנקאי

יעוץ בנקאי


משרדנו מתמחה בניתוח צורכי אשראי של העסק ובהגשת בקשות אשראי/הגדלת מסגרות אשראי קיימות

אנחנו מתמחים בניהול כספים ותזרים מזומנים לעסקים קטנים וגדולים

הדרכת בעלי עסקים באופן ניהול חשבון בנק יעיל ומסודר ובהתאם למסגרות האשראי המאושרות על ידי הבנק