ניהול כספים

ניהול כספים


תמקין מספקת פתרון כולל וחסכוני כולל לכל צרכיה השוטפים של חברה ו/או עסק, הכולל הנהלת חשבונות, שכר, חשבות וניהול כספים.

להלן פרוט עיקר השירותים שלנו:

וי פיתוח והטמעת נהלים ושיטות שיפור תזרים מזומנים.
וי תכנון תקציב ומעקב ביצוע חודשי.
וי הכנת תוכנית עסקית והטמעת השלכותיה הפיננסיות.
וי הגדרת נהלים לשיפור תהליך המכירה בהיבטי תמחור, תנאי תשלום, גביה וכו’.
וי שיפור מערכת ותהליך הגביה במטרה לצמצם משמעותית חובות בעייתיים.
וי ליווי בתהליך גיוס הון.
וי דיווחים חודשיים להנהלה , למשקיעים , לבנקים ולשאר גורמים חיצוניים.
וי מעקב אחר מצבו העסקי של העסק והתראה על קשיים צפויים.
וי עבודה שוטפת מול רואה החשבון החיצוני והכנה מלאה לביקורת רואה חשבון.
וי ניהול חשבונות הבנק.
וי עבודה שוטפת מול הבנקים וגורמים ממנים אחרים.
וי הכנת תלושי משכורת.
וי דיווח לרשויות המס.