תכנון זה שם המשחק

תכנון זה שם המשחק


תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מכל הבחינות – מבחינה שיווקית, טכנולוגית, תפעולית, כלכלית ועוד. הסיבה העיקרית להכנת תוכנית עסקית היא ניתוח שיטתי ומסודר של העסק, לשם גיוס הון ושיתוף פעולה, בדיקת כדאיות מעמיקה ותכנון אסטרטגיה עסקית לעסק.

אנחנו הגשנו עשרות התוכניות העסקיות לשם גיוס אשראי בנקאי להשקעה בעסקים חדשים ו/או להרחבת עסקים קיימים . התוכניות העסקיות שלנו מוערכות מאוד ,גם מצד הבנקים , אבל גם מצד אנשי העסקים שייצגנו אותם , ההערכה המקצועית לעבודתנו נובעת מרמת העבודה ,היושר והעומק המקצועי שאנחנו משקיעים בעבודתנו.

באופן תיאורטי ובטוח , כל אחד יכול להוריד מהאינטנרט מידע לגבי שלבי עריכת תוכנית עסקית ,אבל מה שבטוח שאתם כאנשי ובעלי העסקים אינכם יכולים לסמוך על תוכניות אלו לגייס לכם האשראי המבוקש.

אנחנו מומחים בהכנת תוכנית עסקיות למטרות שונות כמו :
1. הגדלת מסגרות האשראי בבנקים .
2. גיוס אשראי לפיתוח העסק ו/או לרכישת ציוד .
3. גיוס אשראי מקרנות לעידוד עסקים .
4. גיוס משקיעים לרעיון עסקי ו/או הכנסת שותפים לעסק .
5. ניתוח מקיף לעסק למתן המלצות ייעול ושיפור תהליכים וביצועים .
6. לניתוח כדאיות הקמת עסק חדש או להרחבת עסק קיים .