אז מה הם השלבים בקבלת ייעוץ משכנתא?

אז מה הם השלבים בקבלת ייעוץ משכנתא?


לאחר שקבעתם פגישה איתנו להתייעצות במשכנתא שלכם ,אנחנו נבחן וננתח את המשכנתא הקיימת שלכם וכן את יכולת ההחזר שלכם ומצבכם הפיננסי הקיים, וביחד נגבש אסטרטגיה נכונה, בטוחה ומתאימה בשבילכם. לאחר מכן, אנחנו נתרוצץ במקומכם בבנקים ונתאים עבורכם את המסלול הטוב ביותר בהתאם למצבכם הכלכלי.
אנחנו נדריך אותכם בנבכי הביורוקרטיה של המסכים השונים עד החתימה המיוחלת.

מסמכים הנדרשים לבקשת הלוואת משכנתא חדשה:
וי צילום תעודת זהות של הלווים (כולל ספח פרטים אישיים)
וי צילום תעודת עולה (כל הדפים)
וי תעודת זכאות (לזכאים)
וי שכיר: 3 תלושי משכורת אחרונים
וי עצמאי: אישור רואה חשבון/יועץ מס והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה
וי תדפיסי חשבון בנק מקוריים משלושה חודשים אחרונים (של כל הלווים), פירוט הלוואות
קיימות בבנקים, ריכוז יתרות מעודכן להיום.
וי אישור על הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, ביטוח לאומי וכו’ – אם רלוונטי
וי צילום חוזה רכישה
וי נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל,
ו/או אישור זכויות מחברה קבלנית + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו).