מס הכנסה

מס הכנסה


 

אייקון מדרגות מס חודשיות החל מ- 01/2018

משכורת בש”ח

משכורת מצטברת

שעור המס

המס לכל שלב

מס מצטבר

על כל שקל מ-6,240 ש”ח הראושנים

6,240

10.0%

624

624

על כל שקל מ- 2,710 ש”ח הבאים

8,950

14.0%

379.40

1,003.40

על כל שקל מ- 5,410 ש”ח הבאים

14,360

20.0%

1,082

2,085.40

על כל שקל מ-5,600 ש”ח הבאים

19,960

31.0%

1,736

3,821.40

על כל שקל מ- 21,570 ש”ח הבאים

41,530

35.0%

7,549.5

11,370.90

על כל שקל מ- 11,960 ש”ח הבאים 53,490

47.0%

5621.20 16992.10
 על כל שקל נוסף  50%

ערך נקודת זיכוי ₪216